LAYİHƏLƏR

Xızı, Qızılqazma
Tarix: 2009
Sifarişçi: Özəl sektor
Görülən işlər:

6,3 MVA - 1 yarımstansiya
1000 KWA - 2 yarımstansiya
630 KWA - 2 yarımstansiya

 

Şamaxı, Pirqulu
Tarix: 2008
Sifarişçi: Özəl sektor
Görülən işlər:

4 MVA - 1 yarımstansiya

Pages