Hava və kabel xətlərinin tikinti-quraşdırma işləri

Şəhərlər arası, şəhər daxili, müxtəlif tipli müəsissələrin elektrik təminatı üçün yüksək və alçaq gərginlikli hava (dəmir qəfəs və beton dirəkli) və kabel EVX (elektrik verilişi xətləri)-nin tikinti-quraşdırma işləri.