Qəza və texniki dəstək

Error message

Warning: html_entity_decode(): charset `' not supported, assuming utf-8 in _splashify_get_config() (line 435 of /var/www/vhost/transelektrik.az/sites/all/modules/splashify/splashify.display.inc).

Keyfiyyətli elektrik istifadəsinin təmin edilməsi. İnfrastrukturun elektrik sistemində baş verə biləcək və ya mövcud olan qəza və itkilərin müasir avadanlıqlarla müəyyən edilib aradan qaldırılması. Elektrik sistemlərinə mütəmadi texniki dəstək.