Qəza və texniki dəstək

Keyfiyyətli elektrik istifadəsinin təmin edilməsi. İnfrastrukturun elektrik sistemində baş verə biləcək və ya mövcud olan qəza və itkilərin müasir avadanlıqlarla müəyyən edilib aradan qaldırılması. Elektrik sistemlərinə mütəmadi texniki dəstək.